Zabrze przestrzenią rozwoju

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

22.09.2020

Informujemy, że od 1 października br. odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Zabrza realizować będzie firma ALBA S.A.

ALBA rozpoczyna podstawianie pojemników na terenie zabudowy jedno – i
wielorodzinnej. Pojemniki należące do FCC Polska zostaną zabrane z
nieruchomości w terminie późniejszym.