Odszkodowanie z OC dotyczące leasingowanego samochodu razem z VAT

22.09.2020

Leasing samochodów jest bardzo powszechny, co powoduje, że po drogach porusza się ogromna liczba pojazdów użytkowanych przez leasingobiorców. Użytkownik nie jest właścicielem pojazdu co w praktyce powodowało, że zakłady ubezpieczeń, przy likwidacji szkód z OC za poszkodowanego uznawały właściciela pojazdu – firmę leasingową, a nie faktycznego użytkownika pojazdu – leasingobiorcę. Powodowało to problem na gruncie podatku VAT. W związku z tym, iż firma leasingowa ma prawo odliczyć pełny VAT od samochodu oddanego w leasing, zakłady ubezpieczeń wypłacały odszkodowania w kwocie netto (po pomniejszeniu o pełny VAT), mimo iż faktycznie zobowiązanym do naprawy był leasingobiorca, który niejednokrotnie nie może odliczyć pełnego VAT a tylko 50% tego podatku. To on też ponosił koszty tego podatku.

11 września br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która powinna rozwiać wątpliwości i ujednolicić praktykę zakładów ubezpieczeń. W sprawie III  CZP 90/19 orzekł, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego.

Uchwała Sądu Najwyższego dodatkowo potwierdza, że leasingobiorca powinien również być traktowany jako poszkodowany. W konsekwencji, jeśli nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT, bądź ma taką możliwość tylko w 50 proc., to należy mu się odszkodowanie z VAT-em (odpowiednio w 100 proc. lub w 50 proc.). Warunkiem jest, aby to leasingobiorca poniósł ten koszt. W praktyce wystarczy więc, że faktura zostanie wystawiona właśnie na niego.