Ankieta „Rower w gminie Zabrze”

21.09.2020

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu zlecił w imieniu Miasta Zabrze firmie projektowej Inkom Katowice opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych na terenie gminy.

Jednym z elementów realizacji zadania jest przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety m.in. na temat:

 • sposobu użytkowania roweru w gminie,
 • określenia źródeł i celów odbywanych podróży rowerowych
 • oczekiwań co do kierunków rozwoju systemu tras na jej terenie (drogi dla rowerów jako trasy do wykonywania podróży obligatoryjnych/codziennych, trasy rekreacyjne itp.).

Projekt ma charakter inicjujący porządkowanie i rozwój zabrzańskiego systemu tras rowerowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Udział w badaniu jest dobrowolny. Przewidujemy wśród uczestników ankiety rozlosowanie pięciu bezprzewodowych liczników rowerowych, stąd uczestników zainteresowanych uzyskaniem nagrody prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych.

Ankietę można wypełnić:
– w formie elektronicznej – link: http://www.ankieta.cms.com.pl
lub
– w formie papierowej – odsyłając do Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze 41-800 z dopiskiem „Rower w gminie Zabrze”.

Ankieta jest aktywna do 28 września 2020 r.

Czujemy się również w obowiązku poinformować Państwa, iż Inkom NIE JEST Administratorem Danych Osobowych publikowanych na stronie internetowej ankiety. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje dot. przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem: FHU PLUS Jacek Cholewa, ul. Olszynki 8, 43-220 Bojszowy.

Jeśli nie chcą Państwo powierzyć danych zewnętrznemu podmiotowi sugerujemy przesłanie odpowiedzi ankietowych na adres e-mail: inkom@inkom.katowice.pl, dostarczenie za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście.

Dziękujemy Państwu za udział w badaniu ankietowym i za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Inkom” sp. j. Gregorowicz, Trybuś, ul. św. Barbary 21a, 40-053 Katowice
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:
  1. przesyłając wiadomość na adres e-mail: inkom@inkom.katowice.pl
  2.  listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
 4. Dane przetwarzane są w celu weryfikacji ankiety, które umożliwi wyłonienie osoby otrzymującej nagrodę. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)