Święto działkowców

18.09.2020


Z okazji Dnia Działkowca w naszym mieście odbyło się dzisiaj IV Posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. Uroczyste spotkanie, które zorganizowano w sali konferencyjnej restauracji „Pod Kasztanami”, było okazją do wyrażenia wdzięczności działkowcom za ich pracę, a także podziękowania za zebrane plony. W tym roku podkreślono również, jak wyjątkową rolę w czasie pandemii spełniły ogrody działkowe, a działkowcy potrafili się wspaniale odnaleźć w tej trudnej sytuacji.

Podczas posiedzenia, które odbyło się z udziałem Krzysztofa Lewandowskiego, zastępcy prezydenta miasta Zabrze, wręczono okolicznościowe odznaki oraz wyróżnienia za wzorowe użytkowanie działek. Z Zabrza odznaczenie za zasługi dla PZD odebrała Elżbieta Górna reprezentująca ROD Wiśnia.

– Myślę, że jak mało która instytucja w Polsce Polski Związek Działkowców przeszedł ten trudny okres pandemii obronną ręką. Wszystkie ogrody normalnie funkcjonowały, a działkowcy mieli możliwość zarówno odpoczywania, jak i pracy na swoich działkach – stwierdził uczestniczący w posiedzeniu online prezes PZD Eugeniusz Kondracki – Ogrody spełniły wyjątkowo ważną rolę w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, a działkowcy znakomicie spełnili się w tych nowych warunkach. Pandemia pokazała, że wzrosło zainteresowanie działkami w całym kraju, a zasobów rezerwowych nie mamy. Dlatego też podjęliśmy już starania zmierzające do tego, żeby powstawały nowe ogrody. Rozwój ogrodów działkowych to dla nas priorytet.

Warto pamiętać, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu ogrody działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.

– Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj wszyscy już zrozumieli, że ogrody działkowe to nasze wspólne dobro, o które należy dbać. To piękne oazy zieleni, które pełnią wiele ważnych funkcji zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i działań społecznych. Są miejscem odpoczynku po pracy, integracji z sąsiadami, a wśród starszego pokolenia także satysfakcjonującej pracy na świeżym powietrzu, przynoszącej obfite plony – mówił podczas uroczystości Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Zabrze.