XXV sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

15.09.2020
Ratusz w Zabrzu

21 września odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048; 
3) pozbawienia fragmentu ul. Czołgistów kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, jako drogi publicznej; 
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jodłowej, stanowiącej własność Miasta Zabrze”; 
5) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zabrzu w rejonie ul. Cmentarnej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., na czas oznaczony do dnia 31.12.2045 r.;
6) nadania nazwy drodze: ul. Merkurego;
7) nadania nazwy drodze: ul. Bursztynowa;
8) nadania nazwy drodze: ul. Apatytowa;
9) nadania nazwy drodze: ul. Andromedy;
10) skargi nr BK.1510.12.2020 na Prezydenta Miasta Zabrze;
11) petycji nr BK.152.4.2020;
12) powołania komisji doraźnej Rady Miasta Zabrze ds. utworzenia nowych dzielnic oraz opracowania statutów dzielnic w Zabrzu.