Wystąpienie Prezydent Miasta Zabrze dotyczące uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta

11.09.2020

Z uwagi na wystąpienie w ostatnich dniach intensywnych uciążliwości zapachowych spowodowanych działalnością instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik po raz kolejny wezwała firmę FCC Polska Sp. z o.o. do natychmiastowego wdrożenia działań zapobiegawczych, które złagodzą występujące uciążliwości.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości zapachowych, które wczoraj, tj. 10 września, były wyczuwalne na znacznym obszarze miasta Zabrze, wnosimy po raz kolejny o jak najszybsze rozwiązanie problemu uciążliwości odorowych.

Z uwagi na prognozy pogody, które na najbliższe dni przewidują duże różnice temperatur nawet do 20°C pomiędzy dniem i nocą, bardzo ważne jest prawidłowe funkcjonowanie instalacji do przetwarzania odpadów. Powstałe warunki pogodowe sprzyjać będą szybkiemu rozprzestrzenianiu się uciążliwości zapachowych w powietrzu, co powodować będzie obniżenie komfortu życia w naszym mieście do czego nie możemy dopuścić.

O powyżej sytuacji zostaje powiadomiony Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.