Otwarto międzyszkolną pracownię pierwszej pomocy

09.09.2020

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Rokitnicy otwarto dzisiaj międzyszkolną pracownię pierwszej pomocy, która zrealizowana została w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Autorem wniosku był Sebastian Pokuciński, absolwent IV LO, a wartość projektu wyniosła 51 tys. złotych.

Nowo powstała pracownia wyposażona została m.in. w projektor multimedialny HD, ekran projekcyjny, kamerę multimedialną, laptop i tablet, a także cztery zestawy fantomów z defibrylatorem, cztery plecaki medyczne, zestaw do symulacji obrażeń oraz zestaw ran. Dzięki tego typu inwestycjom łatwiej upowszechniać znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców, a szczególnie młodzieży. Pracownia umożliwi też zwiększenie liczby uczestników biorących udział w warsztatach, a także stworzenie odpowiednich warunków ćwiczeń dla młodzieży reprezentującej miasto w konkursach i zawodach o tematyce pierwszej pomocy, ratownictwa i obronności.

W otwarciu pracowni udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pomysłodawcy projektu (w sumie trójka absolwentów szkoły). Zabrzański samorząd reprezentowała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.

W trakcie dzisiejszej uroczystości odbył się pokaz resuscytacji oraz symulacja akcji ratunkowej w wykonaniu Szkolnej Grupy Ratowniczej.

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na działania realizowane przez grupy mieszkańców, którzy zostają w ten sposób włączani w proces współdecydowania o sposobie wykorzystania środków publicznych na cele rozwojowe – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podczas otwarcia. – Cieszę się, że młodzież dzięki budżetowi obywatelskiemu potrafi realizować swoje marzenia, oparte na wielkiej wrażliwości i chęci niesienia pomocy innym.

Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy umożliwia dzieciom i młodzieży rokitnickich szkół realizację założeń edukacyjnych w sposób dla nich nowatorski, interesujący i zachęcający do samodzielnego działania, a nauczycielom daje dostęp do odpowiedniego wyposażenia, skutecznie poprawiając ich oddziaływanie dydaktyczne. Pozwala również na dalsze, aktywne działania istniejącej przy IV Liceum Ogólnokształcącym Szkolnej Grupy Ratowniczej, która od wielu lat organizuje tak wyjazdowe, ogólnomiejskie pokazy, warsztaty i szkolenia, jak również zaprasza do współpracy w ramach organizowanych na terenie szkoły zajęć.

Pomimo, że jest to projekt dzielnicowy, mogą na nim skorzystać również mieszkańcy pozostałych dzielnic Zabrza. Dzięki nowo otwartej pracowni możliwa będzie też szersza współpraca z instytucjami, takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Zabrzańska Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża, Rada Dzielnicy Rokitnica, stowarzyszenie Kartel Kulturalny czy parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy będzie dostępna dla każdej grupy zorganizowanej, która wyrazi chęć skorzystania z niej.