Informacja o terminie składania wniosków na stypendia szkolne

09.09.2020

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że 15 września br. mija termin składania wniosków na stypendia szkolne.

W celu ubiegania się o stypendium należy do tego dnia złożyć wypisany przez wnioskodawcę wniosek w jednym z punktów Centrum. Wnioski muszą być wypisane, podpisane i złożone w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020 r. Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku będzie można uzupełnić w późniejszym, wyznaczonym przez Organ terminie.

Wnioski można składać w dówch miejscach:

– Zabrze, ul. 3 Maja 16 (skrzynka/urna, do której można wrzucić wniosek),

– Zabrze, ul. Wyzwolenia 9 (przyjmowanie wypisanych i podpisanych wniosków). W wymienionych jednostkach można również pobrać druki wniosków na stypendia. Druki zawierają szeroką informację o niezbędnych dokumentach, lecz – jak wspomniano wyżej – sam wniosek można złożyć bez kompletu dokumentów, a brakujące dokumenty będzie można uzupełnić w dodatkowym terminie.

Osoby korzystające z pomocy społecznej mogą zamiast dokumentów potwierdzających sytuację dochodową dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej uzależnionych od kryterium dochodowego. Ze względu na zmianę podmiotu realizującego stypendia, krótki termin realizacji oraz sytuację epidemiczną, nie będzie możliwości weryfikacji składanych wniosków przez pracownika przyjmującego wniosek. Wnioski zostaną zweryfikowane w ustawowym terminie, a wnioskodawcy zostaną wezwani o ewentualne uzupełnienie wniosków o brakujące dokumenty.