Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Biskupice

08.09.2020


7 września, w siedzibie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Biskupicach, odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z mieszkańcami. Poświęcone było aktualnym sprawom dzielnicy oraz miasta.

Omawiano planowane oraz zrealizowane inwestycje w dzielnicy oraz oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Wiele uwagi poświęcono możliwości pozyskania funduszy na stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przedstawiono prezentację dotyczącą zasad funkcjonowania takiego punktu, który wypełnia również zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele kierownictwa urzędu i naczelnicy poszczególnych wydziałów odpowiadali na liczne pytania mieszkańców.