Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o terminach polowań zbiorowych

07.09.2020


Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach 3 października 2020 r., 7 listopada 2020 r., 5 grudnia 2020 r., 24 grudnia 2020 r., 9 stycznia 2021 r. oraz  23 stycznia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 polowaniach zbiorowych, na terenie obwodu łowieckiego nr 122.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153 
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Dokumenty do pobrania