„Miasto Przestrzenią Rozwoju”

04.09.2020


3 września, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbył się kolejny, bardzo istotny etap partycypacji społecznej, dzięki któremu możliwe jest ustalenie priorytetów i kolejności działań przy kreowaniu nowej ścieżki rozwoju naszego miasta.

Czwartkowe spotkanie to kontynuacja udziału Miasta Zabrze w Programie „Rozwój Lokalny” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W trakcie wspólnej dyskusji ustalono, jakie kierunki działań powinny znaleźć się w Programie Rozwoju Lokalnego oraz we wniosku o dofinansowanie projektu:
– budowanie potencjału na innowacyjności i medycynie, co będzie impulsem do rozwoju i wzmocni ekonomicznie
– troska o integrację między różnymi grupami mieszkańców – aby było to możliwe przestrzeń miejska musi być otwarta i dostępna dla wszystkich
– miejsca spotkań, przyjazna przestrzeń w centrum, miejsce do spontanicznych aktywności (w tym: miejsca nie tylko dla młodszych dzieci i młodzieży, ale również dla przedziału wiekowego „pośredniego”, czyli 11-15 lat)
– zachęcanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego w naszym mieście, wzmacnianie w ten sposób aktywności i drobnej przedsiębiorczości
– czyste powietrze, ekologia, troska o środowisko.