12. Europejski Kongres Gospodarczy

04.09.2020

Katarzyna Dzióba, zastepca prezydenta Miasta Zabrze wzięła udział w debacie „Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie”, która odbyła się wczoraj w Katowicach w ramach 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy debaty mówili m.in. o finansowych wyzwaniach związanych z przeprowadzeniem procesu transformacji; o tym w co inwestować, by uzyskać  najkorzystniejsze efekty społeczno-gospodarcze na obszarach objętych procesem transformacji, a także o mocnych i słabych stronach regionu w kontekście przeobrażeń sektora górniczo – energetycznego.

Europejski Kongres Gospodarczy to największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. To wydarzenie, którego prestiż i rolę w przestrzeni europejskiego dialogu budowano przez ponad dekadę. Stał się on szerokim i otwartym forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju.

Kongres za swój cel obrał wskazywanie zjawisk i trendów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości gospodarki i perspektyw jej rozwoju.

W tym roku EKG odbywa się w mniejszej, niż zazwyczaj skali i w innym terminie ze zwględu na panującą na świecie pandemię. Nic więc dziwnego, że własnie koronawirus, a bardziej nawet sposoby wyjścia z kryzysu, jaki pandemia spowodowała, a także odbudowa gospodarki, to jedne z ważniejszych tematów, jakie były podejmowane w trakcie tych trzech dni. W sumie zaplanowano ponad 70 sesji i debat, a także szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. 5 European Tech and Start-up Days.