Awaria centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

01.09.2020

Informujemy, że nastąpiła awaria centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Występują utrudnienia lub całkowity brak możliwości połączenia się z numerami Urzędu. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zdiagnozowania przyczyn awarii i przywrócenia funkcjonalności centrali telefonicznej.