Obchody Dnia Strażnika Miejskiego w Zabrzu

31.08.2020


31 sierpnia w Komendzie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego.

Warto przypomnieć, że 18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z biegiem czasu, szczególnie po roku 1997 r., zabrzańska Straż Miejska – na mocy specjalnej ustawy o strażach gminnych, która weszła wtedy w życie – przekształciła się w formację mundurową z prawdziwego zdarzenia i dziś służy ochronie porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Pierwszym komendantem był Andrzej Maciak.

– Dziękuję za Wasz udział w życiu miasta oraz ciężką pracę na rzecz utrzymania czystości i porządku w Zabrzu. Życzę wszystkim pracownikom powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań – mówiła w trakcie spotkania Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrza.

Podczas spotkania zasłużonym pracownikom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.