Wręczono awanse nauczycielskie

27.08.2020

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Tytuł otrzymało 30 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli pozytywnie postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2-letni staż. Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jestem przekonany, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które codziennie podejmujecie z myślą o uczniach – powiedział podczas spotkania zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski.

W ślubowaniu udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, prezes zabrzańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jolanta Jaskółka oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.

O oprawę artystyczną zadbała uczennica III LO w Zabrzu Dominika Kiolbasa.