Konferencja inaugurująca rok szkolny 2020/2021

27.08.2020

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu zakończyliśmy dzisiaj cykl konferencji inaugurujących rok szkolny 2020/2021. W spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, zastępcą prezydenta Miasta Zabrze Krzysztofem Lewandowskim oraz przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar, prezes zabrzańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jolanta Jaskółka, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Zabrzu Janusz Siech oraz dyrektorzy szkół średnich.
Tomasz Rożek, dziennikarz, doktor nauk fizycznych i popularyzator nauki wygłosił on-line wykład pt. ” Sztuczna inteligencja, a zdrowie”.

Następnie Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu przedstawiła prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej i celów strategicznych w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021. Była to także okazja do zaprezentowania wyników edukacyjnych zabrzańskich placówek oświatowych. Pedagogom przedstawiono także budżet miasta w zakresie wydatków na oświatę oraz realizowanych przedsięwzięć i inwestycji.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Miasto Zabrze przekazało dodatkowe 130 mln złotych na szeroko pojętą edukację w naszym mieście. Przedstawione zostały także działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2020/2021.

  • Wyniki kształcenia, nakłady na remonty oraz modernizacje budynków oświatowych to tylko część działań które podejmujemy na rzecz zabrzańskiej oświaty. Nowy rok szkolny stawia przed nami także kolejne wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Musimy wspólnie pochylić się i opracować procedury postępowania pozwalające ochronić uczniów oraz nauczycieli przed pandemią koronawirusa – powiedziała podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.