Konferencja inaugurująca rok szkolny 2020/2021

26.08.2020

26 sierpnia, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów zabrzańskich placówek oświatowych. W konferencji, udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, prezes zabrzańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jolanta Jaskółka, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Zabrzu Janusz Siech oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

Wykład inauguracyjny pt.” Sztuczna inteligencja, a zdrowie” wygłosił on-line Tomasz Rożek, dziennikarz, doktor nauk fizycznych i popularyzator nauki.

Następnie prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej oraz jej celów strategicznych omówiła Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zaprezentowano wyniki edukacyjne zabrzańskich placówek oświatowych oraz podjęte innowacje pedagogiczne. Naczelnik Ewa Wolnica przedstawiła budżet miasta w zakresie realizacji zadań oświatowych, realizowane przedsięwzięcia i projekty.Przekazano także informację o dodatkowych nakładach na oświatę z budżetu miasta wynoszących w ubiegłym roku ok. 130 mln zł. Opisano także działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2020/2021.

– To niezwykle cenne, że wspólnie tworzymy obraz zabrzańskiej oświaty. Nasze szkoły są cały czas modernizowane. To ogromna praca, którą wykonujemy dla miasta. – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Z podziwem obserwujemy pracę naszych uczniów i pracowników. Efekty kształcenia w zabrzańskich szkołach są na coraz wyższym poziomie. Intensywnie przygotowywaliśmy się również do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/ 2021. Ze względu na sytuację epidemiczną należało opracować procedury postępowania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz precyzujące zachowania na wypadek wykrycia zakażeń. Dotyczy to m.in. kwestii wprowadzania nauczania tradycyjnego, zdalnego lub hybrydowego, stosowania obostrzeń związanych przemieszczaniem się oraz z żywieniem uczniów.

Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, którzy 31 sierpnia kończą pełnienie obowiązków, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.