Przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym

25.08.2020

W związku z pojawiającymi się uciążliwościami zapachowymi spowodowanymi działaniem „Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” należącej do FCC Polska Sp. z o.o. wystosowane zostało do Prezesa Zarządu spółki pismo wzywające do natychmiastowego wdrożenia działań zapobiegawczych.
Warto przypomnieć, że podczas gdy problemy odorowe występują w wielu miastach na Śląsku i w kraju, to dzięki konsekwentnym działaniom samorządu FCC podjęło realizację pierwszej w Polsce hermetyzacji, której celem jest eliminacja tzw. substancji złowonnych powstających w procesie przetwarzania odpadów komunalnych.

Prace inwestycyjne związane z hermetyzacją instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych rozpoczęto w 2017 r. z planowanym terminem zakończenia inwestycji w lipcu 2019 r.

Roboty budowlane rozpoczęto w II połowie 2018 r. Po zrealizowaniu ok. 80 proc. inwestycji roboty zostały wstrzymane do czasu uzyskania od marszałka województwa śląskiego (poprzedniej kadencji) zmiany pozwolenia zintegrowanego wymaganego dla takich instalacji.

2 czerwca br. marszałek województwa śląskiego (obecnej kadencji) wydał wymagane pozwolenie zintegrowane, co umożliwiło spółce podjęcie wstrzymanych robót. Deklarowany przez spółkę termin zakończenia inwestycji to wrzesień br.

Jeśli do czasu zakończenia inwestycji spółka nie będzie podejmować właściwych środków doraźnych przeciwdziałających odorowi, samorząd rozważy podjęcie dalszych kroków. W ostatnich dniach przeprowadzono też dodatkowe działania kontrolne.