Zabrze przestrzenią rozwoju

Zapraszamy do zgłaszania projektów SECAP Zabrze – przedłużenie terminu

20.08.2020

Prezydent Miasta Zabrze informuje o przedłużeniu terminu zgłaszania działań i przedsięwzięć do „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze”, do dnia 31 sierpnia br.
Pełny tekst zaproszenia oraz informacja na temat SECAP znajduje się tutaj. Zgłoszenie planowanych na terenie miasta w latach 2020-2030 działań można zrealizować poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego pod adresem:
secapzabrze.ankietaplus.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego zadania. Po uzupełnieniu danych dla jednego zadania należy wcisnąć przycisk GOTOWE na końcu strony, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety dla kolejnego przedsięwzięcia. UWAGA – brak możliwości edytowania przesłanych odpowiedzi! W przypadku przesłania błędnej odpowiedzi prosimy o kontakt.
W przypadku potrzeby uszczegółowienia przekazanych danych Wykonawca może kontaktować się z osobą wskazaną w ankiecie.

W razie pytań informacji dotyczących opracowania udziela:
• ze strony wykonawcy – Adam Motyl, tel.: 797 271 574, e-mail: a.motyl@fewe.pl,
• ze strony Miasta Zabrze – Olga Klemczak, tel.: 32 273 96 60, e-mail: oklemczak@um.zabrze.pl