XXIV sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

18.08.2020


24 sierpnia odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 12.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021;
4) skargi nr BK.1510.9.2020 na Prezydenta Miasta Zabrze;
5) skargi nr BK.1510.10.2020 na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej;
6) petycji nr BK.152.2.2020;
7) powołania komisji doraźnej Rady Miasta Zabrze ds. utworzenia nowych dzielnic oraz opracowania statutów dzielnic w Zabrzu;
8) powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Zabrze do spraw wyjaśnienia opóźnień
i nieprawidłowości przy hermetyzacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przy
ul. Cmentarnej w Zabrzu oraz oceny efektów tej inwestycji.