Projekt 7 (P0136)

17.08.2020


Siłownia „pod chmurką” obok Gimnazjum Nr 20

Projekt zakłada przygotowanie terenu i budowę siłowni zewnętrznej obejmujący urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowanie terenu pod urządzeniami.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0136.
Liczba głosów: 1 477.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone, dokonano odbioru końcowego oraz przekazno siłownię do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 05.05.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
59 500,00 zł

Wartość po weryfikacji:
59 500,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
49 967,66 zł

Kategoria projektu:
sport; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Biskupice – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Tarnogórska 11

Informacje uściślające lokalizację:
obok boiska Gimnazjum nr 20

Numer działek ewidencyjnych:
533/19

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
wszyscy mieszkańcy dzielnicy Biskupice

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 200 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przebieg realizacji projektu:
1. szeroko rozumiane przygotowanie terenu pod zabudowę
2. budowa siłowni zewnętrznej, której koszt został ujęty w cenniku miejskim

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele:
– promowanie zdrowego i sportowego trybu życia,
– poprawa estetyki lokalizacji.