Wystąpienie Prezydent Miasta Zabrze dotyczące uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta

14.08.2020

W związku z występowaniem w ostatnich dniach niezwykle intensywnych uciążliwości zapachowych spowodowanych działalnością instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, prezydent Miasta Zabrze wezwała firmę FCC Polska Sp. z o.o. do natychmiastowego wdrożenia działań zapobiegawczych, które złagodzą występujące uciążliwości.
Władze miasta mają świadomość, że FCC Polska Sp. z o.o. prowadzi inwestycję hermetyzacji mającą na celu całkowite wyeliminowanie odorów. Jednak do czasu jej zakończenia niezbędne jest zastosowanie przez firmę skutecznych środków doraźnych.