Zabrze konsekwentnie dąży do poprawy jakości powietrza

12.08.2020

W Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisano dziś dwa istotne dokumenty. Miasto, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przystępuje do jedenastego już etapu Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Przyjęte zostało także porozumienie dotyczące programu rządowego „Czyste Powietrze”.

12 sierpnia, w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podpisała wraz z prezesem WFOŚiGW w Katowicach Tomaszem Bednarkiem umowę na realizację kolejnego etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych.

Na ten cel fundusz przekaże miastu ponad 4 miliony złotych (4 050 000 zł). Środki za pośrednictwem urzędu zostaną przyznane mieszkańcom Zabrza. Łącznie planowanych jest 460 inwestycji, w tym: instalacja 40 kolektorów słonecznych, docieplenie ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, wymiana okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacja 210 źródeł ciepła.

– Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji blisko 100 miejskich obiektów za kwotę ponad 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowane zostały dotąd 4593 zadania o wartości ponad 66 mln zł. Podpisana dziś umowa to kontynuacja podejmowanych od 2009 roku działań miasta oraz WFOŚiGW w Katowicach – dopowiada prezydent Zabrza.

W czasie spotkania Zabrze przystąpiło także do programu „Czyste Powietrze”, dołączając tym samym do grona 40 miast, których mieszkańcy mogą składać stosowne wnioski bezpośrednio w urzędzie miejskim. Do tej pory w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” zabrzanie złożyli w katowickiej siedzibie WFOŚiGW 129 wniosków na łączną kwotę 1 211 560 zł.

– Zabrze już od wielu lat prowadzi działania na rzecz niskiej emisji na terenie miasta. Czego dowodem jest już 11 edycja programu ograniczenia niskiej emisji, skierowana do mieszkańców gminy – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Na dofinansowanie przeznaczyliśmy w tym roku ponad 4 mln zł. Dzięki temu w ponad 200 budynkach zlikwidowane zostaną stare nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termomodernizację. Poza tym bardzo nas też cieszy, że gmina zdecydowała się na zawarcie dziś z Funduszem porozumienia, dotyczącego powstania w Zabrzu Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą mogli teraz składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w gminie, bez konieczności jazdy do naszej siedziby w Katowicach 
 

Więcej o programie “Czyste powietrze” https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html