Podpisano porozumienie dot. zagospodarowania terenów poprzemysłowych

10.08.2020

Zagospodarowanie terenu byłej KWK Makoszowy i koksowni Makoszowy było przedmiotem podpisanego dziś w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza porozumienia pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń – reprezentowaną przez prezesa zarządu Janusza Gałkowskiego, JSW KOKS SA – reprezentowaną przez p.o. prezesa zarządu Iwonę Gajdzik-Szot, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – reprezentowaną przez prezesa zarządu dr. Janusza Michałka oraz Miasto Zabrze – reprezentowane przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik.

– To ważne, aby teren po KWK Makoszowy o powierzchni blisko 70 ha służył miastu i jego mieszkańcom – generując miejsca pracy, jak również tworząc nową przestrzeń społeczną – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego powołałam specjalny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele właścicieli terenu – SRK i JSW KOKS SA, KSSE oraz miasta. Prace merytorycznie koordynował prof. dr hab. inż. Marian Turek. Przed nami długa droga, a sam projekt jest niezwykle trudny i ambitny. Jednak patrząc na sukces w przygotowanej przez nas strefie ekonomicznej w Mikulczycach, która zapełniona jest już w blisko 90 proc., wierzę że przy wsparciu rządu oraz miasta jesteśmy w skutecznie podjąć to wielkie wyzwanie – dopowiada prezydent Zabrza.

Koncepcja obejmuje opis aktualnego stanu terenów oraz zarys możliwych kierunków działań zmierzających do ich rewitalizacji. Dokument stanowi początek procesu zmierzającego do przekształcenia terenów, na których funkcjonowały kiedyś zakłady przemysłowe, a także budynków i obiektów, które pozostały po ich zamknięciu, dla potrzeb nowych użytkowników.

Podstawą działań była umowa z 10 czerwca ub. r., zawarta między ww. partnerami, a mająca na celu nawiązanie „współpracy w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Miasta Zabrze w rejonie ulicy Makoszowskiej”. Efektem końcowym tej umowy jest podpisany dzisiaj w Zabrzu dokument.