Zabrze przestrzenią rozwoju

VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Złóż wniosek – realizuj pomysły!

07.08.2020

W naszym mieście trwa VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje projektów można składać do 20 sierpnia. Tym razem do rozdysponowania miasto przeznaczyło ponad 5 mln zł.

Wstępna weryfikacja złożonych przez mieszkańców wniosków zakończy się 21 września. 5 października opublikowana zostanie ostateczna lista proketów, które zostaną poddane pod głosowanie. Od 8 do 23 października będzie można głosować. Listę projektów, które zostaną zrealizowane w ramach siódmej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 30 października.

W wielu miastach naszego regionu mieszkańcy mają możliwość aktywnego włączania się w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. W skali kraju, różne modele budżetu obywatelskiego realizuje dzisiaj już ponad 80 samorządów. Do tego grona w 2015 roku dołączyło z powodzeniem także Zabrze.

Budżet partycypacyjny to wyodrębniona część wydatków gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Jest to również skuteczna forma konsultacji społecznych, dzięki którym zabrzanie mogą wskazać potrzebne miastu inwestycje.

Propozycje zadań do realizacji mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat, głosować może każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, jednak tacy, którzy nie ukończyli 13 lat (aby ich głos liczył się) powinni uzyskać zgodę opiekuna prawnego (rodzica).

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w poniedziałek – 20 lipca i potrwa do 20 sierpnia. Ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków przewidziano na 21 września. Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania – do 28 września. Głosowanie zaplanowano od 8 do 23 października.

Formularze w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (www.um.zabrze.pl). W wersji papierowej można będzie je pobrać na parterze przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5-7).

Sześć poprzednich edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. W szóstej edycji wpłynęły 102 wnioski, a ostatecznie pod ocenę zabrzan poddano 71 z nich. Głosowało przeszło 14 tys. osób, które oddały łącznie ponad 23 tys głosów.

Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Dotychczas w Zabrzu wykonano już ponad 60 projektów. Kolejne projekty skończą się lada dzień. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powstają m.in. nowe boiska piłkarskie, siłownie pod chmurką, place zabaw, parkingi, montowane są też lampy oświetleniowe wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.

Terminarz VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Składanie wniosków 20.07 – 20.08.2020 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji 21.09.2020 r.
Termin na składanie odwołań 28.09.2020 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów 05.10.2020 r.
Głosowanie nad wnioskami 08.10 – 23.10.2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania 30.10.2020 r.

Więcej informacji nt. Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.