Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrze i Rovereto podpisały umowę o partnerstwie

06.08.2020

5 sierpnia we Włoszech podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy Zabrzem a Rovereto. To ukoronowanie rozwijającej się od kilkunastu lat współpracy pomiędzy tymi miastami, która realizowana była poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w sferze kultury, turystyki, zdrowia, sportu i gospodarki.

Zgodnie z treścią podpisanej we wtorek umowy o partnerstwie ma ona na celu dalsze zacieśnianie stosunków kulturalnych, społecznych, turystycznych i gospodarczych poprzez wspólne działania na rzecz pokoju, solidarności, spotkań między narodami oraz wzajemnych relacji między obywatelami obu miast i reprezentowanych przez nich państw.

Wśród priorytetowych obszarów współpracy wytypowano m.in.: wymianę informacji i doświadczeń związanych z działalnością kulturalną, sportową, promowanie atrakcyjności turystycznej obu ośrodków i przyciąganie turystów, wzajemny udział w imprezach sportowych, itp.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat kontakty między Zabrzem, a Rovereto rozwijały się wzorowo. Przykłady na ciekawe inicjatywy, z których korzyści czerpały obie społeczności można mnożyć. Jednym z nich jest wymiana doświadczeń w zakresie praktyk zawodowych. Młodzież Zabrzańskiej Szkoły Turystycznej mogła doskonalić swoje umiejętności we włoskich hotelach. Miasta realizowały również projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”, adresowany do zabrzańskich dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Podczas wizyty mieli oni możliwość zapoznania się z systemem edukacji w Rovereto, w regionie Trentino oraz w całych Włoszech. W Zabrzu, w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny występował włoski chór Minicoro z Rovereto, a w ramach Święta Dzwonu Pokoju w Rovereto z koncertem wystąpiła Górnicza Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego. Wyjątkową wystawę – prac włoskiego artysty Gianni Turelli – gościło Muzeum Miejskie w Zabrzu, natomiast w Rovereto prezentowane były prace uczniów Zabrzańskiego Liceum Plastycznego. Przedstawiciele włoskiego Rovereto uczestniczyli również w konferencji poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego czy też w Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu, które rokrocznie organizowane są w naszym mieście.

– Cieszę się, że kontakty między naszymi miastami, wspólne działania i realizowane projekty zaowocowały podpisaniem umowy, która w sposób oficjalny i jednoznaczny określa ramy współpracy na dalsze lata – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Z pewnością będziemy chcieli dalej wymieniać różne doświadczenia i praktyki w obszarze kultury, turystyki, sportu, zatrudnienia, a nawet rolno-spożywczym.