Zmarł śp. prof. Stanisław Pasyk

05.08.2020


Nie żyje prof. Stanisław Pasyk, wybitny kardiolog i wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii, późniejszego Śląskiego Centrum Chorób Serca. Zmarł we wtorek, 4 sierpnia. Miał 89 lat.

Z Zabrzem związany był od 1976 r. Szefem WOK został w 1983 r., wykładał też na Śląskiej Akademii Medycznej (dziś Śląski Uniwersytet Medyczny). Wśród wielu jego zasług dla polskiej kardiologii: determinacji, by leczenie zawałów było na najwyższym poziomie, talentów organizacyjnych należy dopisać jeszcze jedną: sprowadzenie do Zabrza utalentowanego kardiochirurga, kibica Górnika Zabrze, prof. Zbigniewa Religi.

Prof. Stanisław Pasyk urodził się 16 sierpnia 1931 r. w Zamieściu, pow. Limanowa. W 1954 r. ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Krakowie. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał w 1954 r. W latach 1960-1961 specjalizował się w kardiologii w Harvard Medical School w Bostonie, przebywał również w: Walter Reed Army Medical Center (Waszyngton, 1967-1968), Univ. of Michigan, Department of Medicine, Cardiology Division (Ann Arbor, 1979).

Był specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Stopień naukowy dra n. med. otrzymał 20 marca 1964 r. na podstawie dysertacji “Wstrząs w przebiegu zawału mięśnia serca: postępowanie lecznicze w dzisiejszym ujęciu” (Wydział Lekarski AM w Krakowie, promotor: prof. Leon Tochowicz). Habilitację w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii otrzymał 26 stycznia 1973 r., na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy “Wpływ okluzji tętnicy wieńcowej na krążenie systemowe i wieńcowe u nieznieczulonych psów”. Tytuł naukowy prof. nadzw. n. med. otrzymał 11 lipca 1985 r. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze jako student w Zakładzie Anatomii Opisowej Akademii Medycznej w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu był wolontariuszem, następnie asystentem, starszym asystentem i adiunktem w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie

Zorganizował od podstaw Wojewódzki Ośrodek Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca), zostając jego dyrektorem (1983-1993). Chcąc rozwijać kardiologię interwencyjną powołał Pracownię Hemodynamiki z dwoma salami do diagnostyki inwazyjnej i salę do elektrofizjologii, które wyposażył w najnowocześniejszą na ówczesne czasy aparaturę medyczną. Wzorem ośrodków amerykańskich, jako pierwszy w Polsce wprowadził w Zabrzu 24-godzinny system pracy, co miało nieocenione znaczenie, szczególnie dla chorych w stanach zagrożenia życia, tj. w ostrej fazie zawału serca.

W 1998, Profesor w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za zasługi dla rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej został odznaczony przez prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wielu wychowanków Pana profesora to dzisiaj wybitni lekarze, kardiolodzy, profesorowie, kierownicy klinik i ordynatorzy.