Fundacja “Twój Everest” w nowej siedzibie

28.07.2020


Dzisiaj, przy ul. Niedziałkowskiego 1, otwarto nową siedzibę zabrzańskiej Fundacji „Twój Everest”. W trzech wyremontowanych pomieszczeniach odbywać będą się zajęcia, warsztaty, kursy i spotkania ze znanymi osobami.

Fundacja realizuje różnorodne działania: edukacyjne, kulturalne, sportowe i wychowawcze, których głównym celem jest pokazywanie podopiecznym, że warto przełamywać swoje ograniczenia, aby osiągać zaplanowane cele. Fundacja wspiera uczestników projektów w realizacji celów poprzez organizację warsztatów, zawodów , turniejów, spotkań ze znanymi osobami, konkursów dla młodzieży i dorosłych. Pomaga młodym ludziom znaleźć autorytety, które ukształtują ich charakter i wskażą odpowiedni kierunek w dorosłym życiu.

– Aktywizujemy młodzież i dorosłych, przełamując bierność i niemoc. Naszym marzeniem jest aby każdy mógł osiągnąć osobisty Everest – mówi Anna Kaczmarska, prezes Fundacji „Twój Everest”. – Wiemy, że na każdej drodze zdążają się chwile zwątpienia dlatego jesteśmy blisko naszych podopiecznych, motywujemy w chwilach zwątpienia, nagradzamy za osiągnięte rezultaty. Nasza fundacja powstała z głębokiego przekonania, że każdy z nas, niezależnie od swojego wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej czy miejsca, w którym żyje, powinien realizować swoje marzenia, wyznaczać sobie dalekosiężne cele i je osiągać.

Fundacja działa w Zabrzu od sześciu lat. Do tej pory funkcjonowała w Biskupicach, gdzie z powodzeniem realizowała wiele projektów, organizowała zawody, turnieje, czy kursy nauki zarówno dla wybitnie uzdolnionych, jak i dla tych, którym trzeba było w nauce pomóc.

W imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik w uroczystym otwarciu nowej siedziby fundacji udział wziął dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch. W liście skierowanym z tej okazji na ręce prezes fundacji prezydent Zabrza stwierdziła m.in.: “Z uznaniem śledzę Państwa osiągnięcia w działalności na rzecz pomocy dzieciom i motywowania podopiecznych do ustanawiania życiowych celów i realizowania marzeń. Od kilkunastu lat z godną podziwu wrażliwością i empatią podchodzicie do problemów najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Otaczając ich miłością i troskliwą opieką stwarzacie przyjazne warunki do rozwoju, a pokazując, że warto pokonywać zewnętrzne trudności i własne ograniczenia, aby osiągać zaplanowane cele , na nowo uczycie ich czerpać radość z życia i cieszyć się każdym dniem. Dzieląc się dobrymi praktykami jesteście także cennym partnerem dla innych osób i organizacji, które podobnie jak Wy, chcą wydobyć potencjał tkwiący w dzieciach. Za tę działalność serdecznie dziękuję”.