Obchody Święta Policji w Zabrzu

24.07.2020

Dzisiaj, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, odbyły się obchody Święta Policji. Uroczystość jak zawsze była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

W imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik podziękowania za ofiarną pracę na rzecz zabrzańskiej społeczności złożył zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski.

– Dzięki odpowiedzialności, zaangażowaniu, odwadze i profesjonalizmowi zabrzańskich policjantów konsekwentnie i skutecznie realizowany jest program poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Poprzez wspólne inicjatywy wypracowujemy wymierne efekty w postaci dodatkowych patroli, a także nowoczesnego sprzętu, radiowozów czy zintegrowanego prowadzenia projektów profilaktycznych. Policja angażuje się też w działalność edukacyjną instytucji działających na rzecz dzieci, młodzieży, szkoły oraz rodziny. Za to wszystko w dniu Święta Policji raz jeszcze bardzo dziękujemy – stwierdziła prezydent Zabrza w liście skierowanym na ręce komendanta miejskiego policji w Zabrzu insp. Dariusza Kopcia.