Specjaliści OPiLU wspierają rodziców

14.07.2020

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu przypomina, że okres wakacji często sprzyja podejmowaniu przez młodzież eksperymentów z alkoholem i narkotykami. Jeżeli niepokoicie się Państwo zachowaniem swojego dziecka i macie podejrzenia, że może to być związane z używaniem środków odurzających, zapraszamy do zabrzańskiego Ośrodka, gdzie dowiecie się więcej o możliwości pomocy w ramach:

• Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych,
• Programu wczesnej interwencji Fred goes Net,
• Konsultacji z terapeuta i lekarzem psychiatrą
• Konsultacji dla rodziców

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 271 84 42, lub bezpośrednio z terapeutą pod numerem telefonu 608 289 332.