Wsparcie dla przedsiębiorców

09.07.2020

Ponad 40 mln zł zostało dotąd przekazanych zabrzańskim przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu wpłynęło ponad 7,5 tysiąca wniosków, z czego prawie 6,5 tysiąca zostało już rozpatrzonych.

Lokalni przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc w następującym zakresie:

• udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy;
• dofinansowania części kosztów prowadzenia dział. gosp. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
• zwolnienia z czynszów za wynajem należących do gminny lokali użytkowych,
• udzielenia ulgi w zakresie podatku od nieruchomości (zwolnienie lub umorzenie),
• udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego.

Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi działalność gospodarczą i nie zaaplikował jeszcze o wsparcie, wciąż może to zrobić. Więcej informacji: https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza