Życzenia z okazji 30-lecia samorządu w Polsce

27.05.2020

Szanowni Państwo,

dokładnie 30 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do samorządu terytorialnego. Zarządzone przez premiera Tadeusza Mazowieckiego głosowanie stanowiło ważny moment w kształtowaniu się demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej.

Dzisiejsza rocznica jest świętem całej wspólnoty samorządowej. Przez 30 lat pracy na rzecz dobra publicznego samorządowcy udowodnili, że są najbliższej problemów społeczności lokalnych i aktywnie uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Inicjujemy i koordynujemy procesy, których celem jest wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców zmian. Działalność ta stanowi realizację idei samorządowej oraz dąży do gospodarczego i społecznego rozwoju miasta. Z tej okazji składam Państwu serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie i otwartość na współpracę.

W okresie trzech dekad wspólnym wysiłkiem zrealizowaliśmy szereg istotnych dla mieszkańców Zabrza inwestycji, projektów i inicjatyw. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlatego wspomnę o takich, jak na przykład: budowa Drogowej Trasy Średnicowej i skomunikowanie miasta, utworzenie w Zabrzu kampusu Politechniki Śląskiej, uzbrojenie zabrzańskiej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie na terenie Szpitala Miejskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem, budowa stadionu im. Ernesta Pohla, rewitalizacja Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza, budowa nowych osiedli mieszkaniowych, a także kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Uporaliśmy się również z takimi problemami społecznymi, jak: rewitalizacja Zandki, poprawa gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Warto także podkreślić, że w ostatnich latach majątek Zabrza został powiększony do ok. 3,5 miliarda złotych. To owoc naszej wspólnej, intensywnej pracy i wielki sukces, którego możemy sobie wzajemnie pogratulować.

Dziękując raz jeszcze za Państwa pracę na rzecz Zabrza i jego mieszkańców, życzę wiele zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Z poważaniem, Małgorzata Mańka-Szulik