Informacja dla pacjentów OPiLU

27.05.2020

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień informuje, że od 1 czerwca br. wznawia przyjmowanie pacjentów w kontakcie bezpośrednim z psychoterapeutą/lekarzem. Dotyczy to głównie pacjentów pierwszorazowych.

Wizyty w poradniach/przyjęcia do oddziałów dziennych ustalane są telefonicznie. Pacjenci kontynuujący terapię w dalszym ciągu mają możliwość korzystania z terapii on-line lub w kontakcie bezpośrednim, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem lub psychoterapeutą.

W celu uniknięcia gromadzenia się zbyt dużej liczby osób, pacjenci będą mieli wyznaczoną w danym dniu konkretną godzinę wizyty, na którą należy się zgłosić 10 minut wcześniej. W przypadku, gdy pacjent nie może zgłosić się do Ośrodka w umówionym terminie, proszony jest o telefoniczne odwołanie wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem. Ułatwi to pracę Ośrodka i przyśpieszy wizytę innych osób.