Nowe zasady programu „CZYSTE POWIETRZE”

22.05.2020

15 maja rozpoczął się nabór wniosków w nowej odsłonie do programu Czyste Powietrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wprowadzone zmiany w wersji 2.0 Programu to m.in.

– znacznie uproszczony wniosek,
– skrócony czas przyznawania dotacji,
– zmiana wysokości dotacji oraz kryteriów dochodowych wniosku,
– skrócony czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze 2.0. znajdują się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html