Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. obowiązkowego szczepienia psów

21.05.2020

Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148, poz. 285) na terenie gminy Zabrze, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów przeciw wściekliźnie w 2020 roku,

psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie oraz wydaje się znaczek identyfikacyjny, który należy trwale umocować do obroży psa.

Koszt szczepienia psa ponosi posiadacz psa.

Zgodnie z art. 85 ust. 1a. w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

W załączeniu pełna treść obwieszczenia, w tym lista zakładów leczniczych, w których dokonywane są szczepienia ochronne psów w Zabrzu.