Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

20.05.2020

W związku ze zbliżającym się terminem wpłaty II raty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Referat Koncesji Alkoholowych informuje, że wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem.

Wpłat, zgodnie z dotychczasowymi zasadami, można dokonywać na indywidualne numery kont bankowych przedsiębiorców, które nie uległy zmianie.
W razie wątpliwości, informacje o numerze rachunku można uzyskać pod numerem 32 37 33 429.

Opłaty mogą być również wnoszone na rachunek Urzędu Miasta w ING Bank Śląski S.A. o numerze: 57105012301000002353871094 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W tytule wpłaty należy podać:
– nr zezwolenia,
– lokalizację punktu sprzedaży.