Tarcza 3.0 i związane z nią zmiany

19.05.2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił kolejny pakiet przepisów związanych z panująca epidemią, które weszły w życie w sobotę.
Z istotnych zmian do najważniejszych należy uchylenie przepisów o zawieszeniu biegu terminów procesowych
w sprawach sądowych i administracyjnych. Dotychczasowe przepisy przewidywały, iż takie terminy w czasie epidemii nie rozpoczynają biegu, a biegnące już terminy ulegają zawieszeniu.

Ustawa przywraca wcześniejszy porządek i jest odpowiedzią na postulaty prawników. W dotychczasowym stanie prawnym sprawy formalnoprawne w zasadzie nie mogły toczyć się i rozwiązać z uwagi na pozostawanie terminów procesowych bez biegu.

Znowelizowane przepisy przewidują m.in.:

  • możliwość złożenia wniosku o umorzenie składek ZUS przez osoby odprowadzające składki tylko za siebie, których przychód za pierwszy miesiąc zwolnienia był wyższy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (dotychczas przychód ten musiał być niższy od tego poziomu). Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest uzyskanie w lutym 2020 r. dochodu nie wyższego niż 7000 zł
  • możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas warunkiem było prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.)
  • możliwość złożenia wniosku o pożyczkę do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy przez mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą firmę od 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas firma musiała być prowadzona przed
    1 marca 2020 r.)