W CEIDG wzrasta liczba aktywnych firm

15.05.2020

Notowany jest stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej. Wg stanu na dzień 12 maja liczba aktywnych działalności gospodarczych w Polsce wynosi 2,46 mln, czyli tyle ile wynosiła na początku tego roku. Jest to efektem stopniowego wznawiania prowadzenia działalności gospodarczej, na co wpływ miały również działania tarczy antykryzysowej, będącej wsparciem dla biznesu.

W CEIDG rejestrowane są zmiany wprowadzane przez przedsiębiorców, a więc m.in. zawieszenia działalności gospodarczej lub uruchomienia działalności gospodarczej.

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca zwolniony jest z:

  • płatności składek ZUS,
  • płatności zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie musi składać deklaracji ZUS ani VAT.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić firmy, a także nie może osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomimo że firma nie funkcjonuje, przedsiębiorca może dokonywać czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
  • przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
  • osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia działalności gospodarczej.