Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

13.05.2020

Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze”. Swoje propozycje przedstawiły dwa podmioty: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. oraz konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu.

Ceny obydwu ofert nieznacznie przekraczają kwotę, jaką Zabrze zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 85 ust 1 p.z.p. termin na wykonanie wszystkich czynności w przedmiotowym przetargu wynosi do 90 dni.

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej rozstrzygnąć postępowanie. Wykonawcy mają możliwość złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (organu rozstrzygającego spory w zakresie zamówień publicznych), która w tej sytuacji podejmie ostateczną decyzję.