Informacja PUP dot. wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

13.05.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje wnioskodawców składających elektronicznie wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej, iż od dnia 08.05.2020 r. dokonano istotnej zmiany na portalu praca.gov.pl osadzając na stałe pliki umów w formacie PDF.

Dzięki powyższej aktualizacji dokonanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskodawcy nie muszą wykonywać dodatkowych czynności związanych z dołączeniem umowy do danego wniosku.

Jednocześnie przypominamy, że dzwoniąc na infolinie PUP można uzyskać informację na temat instrumentów wsparcia realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej:

  • art. 15 zzd – pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  • art. 15 zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
  • art. 15 zzc – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  • art. 15 zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Numery infolinii PUP: 32 277 90 16 i  32 277 90 30.