Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wznawia obsługę przedsiębiorców

07.05.2020

Dla zabrzańskich przedsiębiorców wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie obsługi wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej! W pierwszej kolejności nadal załatwianie spraw odbywa się drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7 znajduje się tymczasowa skrzynka podawcza, do której przedsiębiorcy mogą składać dokumenty.

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik postanowiła umożliwić rejestrację wniosków CEIDG
z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.

Zgodnie ze specjalnie opracowaną procedurą postępowania przedsiębiorcy przyjmowani będą od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w wyznaczonym miejscu w siedzibie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Od dnia 11 maja 2020 r. w sprawach, w których niezbędna jest osobista wizyta w Urzędzie przedsiębiorca przed przyjściem do Urzędu powinien telefonicznie, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, ustalić
z pracownikiem ZCRP dzień i godzinę wizyty, dzwoniąc pod numerem telefonu 32 273 97 79.

Co ważne! W wyznaczonym terminie przedsiębiorcy proszeni są o przyjście z dokumentem tożsamości
i w maseczce ochronnej. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna wcześniej umówiona osoba.
Złożony wniosek będzie wprowadzony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dwóch dni roboczych od jego złożenia.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany mogą być dokonywane samodzielnie przez przedsiębiorcę,
z dowolnego miejsca, za pośrednictwem internetu poprzez profil zaufany, logując się na platformę CEIDG.
Pod numerem telefonu 32 273 97 70 można uzyskać informację w jaki sposób uzyskać profil zaufany.