Duże zainteresowanie programem “Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”

07.05.2020

Pierwszego dnia funkcjonowania programu “Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”, tj. 30.04.2020 r. dla 1006 przedsiębiorstw została wypłacona kwota 355 mln zł.

O programie „Tarcza Finansowa PFR” pisaliśmy tutaj.

W ramach programu 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji. Mikrofirmy zatrudniające co najmniej 1 pracownika oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 75 mld zł,
w tym mikroprzedsiębiorstwa do 324 tys. zł, a firmy z sektora MŚP do 3,5 mln zł.
75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.