Komunikat w sprawie otwarcia zabrzańskich przedszkoli

06.05.2020

Dotychczas chęć skorzystania z opieki przedszkolnej wyraziło 302 rodziców, co stanowi niespełna 10 procent wszystkich dzieci korzystających z zabrzańskich przedszkoli.

Liczba ta w całości obejmuje wszystkich chętnych, a więc także rodziców mających pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola: pracowników systemy ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalna liczebność dzieci w grupie wynosi 12, zatem w nowych rygorach sanitarnych zabrzańskie przedszkola mogą przyjąć około 50 proc. dzieci zapisanych do zabrzańskich przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

Najszybciej, a więc 18 maja br., otwarte zostaną następujące przedszkola:

 • Zespół Przedszkoli nr 1
 • Przedszkole nr 6
 • Przedszkole nr 25
 • Przedszkole nr 27
 • Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 28 im. Janoscha
 • Przedszkole nr 36
 • Przedszkole nr 38
 • Przedszkole nr 39
 • Przedszkole nr 41
 • Przedszkole nr 43
 • Przedszkole nr 45
 • Przedszkole nr 47
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16.