Kontakt z urzędem? Najlepiej drogą elektroniczną

04.05.2020

Urząd Miejski w Zabrzu przypomina, że ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, wiele spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną np. poprzez platformę ePUAP.  Aby móc skorzystać z platformy ePUAP należy w pierwszej kolejności założyć Profil Zaufany.

Profil Zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe przez Internet. Można go potwierdzić poprzez bankowość internetową lub w trakcie wcześniej umówionej wizyty w Urzędzie.

Istnieje także możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego bez konieczności wizyty w Urzędzie. Usługa dostępna jest przez Internet podczas wideorozmowy 
z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji.

Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – przez trzy lata. Jeśli ważność tymczasowego Profilu Zaufanego dobiegnie końca, należy złożyć wniosek o zwykły profil zaufany.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje na temat możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem Profilu Zaufanego znajdują się pod adresem: www.obywatel.gov.pl. 

Równoczesnie przypominamy też, że od 16 marca wstrzymano przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Uruchomiona została infolinia pod numerami telefonów 32 37 33 499, 32 37 33 588 oraz 32 37 33 300, gdzie urzędnicy udzielają informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Ponadto pod numerem telefonu 32 37 33 350 można załatwiać wszystkie sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności opłat jednorazowych oraz bonifikat.

Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

W załączeniu – lista spraw, które w Urzędzie Miejskim w Zabrzu można załatwić drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zestawienie nie obejmuje spraw, które mogą zostać rozpoczęte drogą elektroniczną, ale wymagają obligatoryjnego stawiennictwa w Urzędzie, żeby taką sprawę uznać za załatwioną. Innymi słowy zestawienie dotyczy spraw, które od początku do końca można załatwić w formie, o której mowa powyżej.