Informacja o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

28.04.2020

Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę Nr XIX/351/20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020 na ten cel środków udziela się dotacji na dofinansowanie następującego zadania:

Nazwa zadania: Remont placu kościelnego (zagospodarowanie) w Zabrzu Rokitnicy, ul. kard. S. Wyszyńskiego 14.

Obiekt: Plac kościelny przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu. Nr rejestru A/211/07

Dotowany: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. kard. S. Wyszyńskiego 14, 41-808 Zabrze.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 344 986,28 PLN co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość kosztów kwalifikowanych całego zadania wynosi: 689 972,57 PLN