Zabrze przestrzenią rozwoju

Stabilna sytuacja finansowa miasta

25.04.2020

24 kwietnia renomowana Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings potwierdziła po raz kolejny międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna.

Rating to ocena wiarygodności finansowej, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Wykonywana jest przez niezależną, wyspecjalizowaną agencję ratingową na podstawie analizy ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Podkreślić należy, iż ocena uzyskana przez miasto Zabrze została nadana w oparciu o stabilność i zdolność zwiększania dochodów oraz stabilność i elastyczność wydatków, zobowiązań i płynności. Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno umiarkowane wyniki operacyjne jak i wskaźniki zadłużenia Miasta. Czynnikami skutkującymi podwyższeniem ratingów może być trwała poprawa wyników operacyjnych prowadząca do spadku wskaźnika spłaty zadłużenia poniżej 13 lat wraz ze spadkiem obsługi zadłużenia poniżej 100 proc. nadwyżki operacyjnej. Na obniżenie ratingów natomiast może wpłynąć pogorszenie się wyników operacyjnych, co prowadzić będzie do zmiany wskaźnika spłaty zadłużenia powyżej 16 lat.