Środki ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej

24.04.2020

Ministerstwo Zdrowia przekazało samorządom powiatowym prowadzącym domy pomocy społecznej środki ochrony osobistej tak potrzebne dzisiaj zarówno pracującym tam osobom, jak i pensjonariuszom. Maseczki, rękawice, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i mydło antybakteryjne trafiły w tym tygodniu także do czterech domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Zabrza.

Dodatkowe środki ochrony osobistej, szkolenie personelu, czy też wprowadzanie standardów organizacji pracy wg nowych wytycznych, to wszystko kroki podejmowane w domach pomocy społecznej by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w tych placówkach.

W ramach przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia środków do zabrzańskich domów pomocy społecznej trafiło: kilka tysięcy maseczek jedno i wielorazowych, kilka tysięcy rękawic, ponad 400 przyłbic, ponad 80 litrów płynu do dezynfekcji rąk, a także ponad 80 litrów mydła antybakteryjnego.