Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników i użytkowników targowisk

23.04.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przekazuje do wykorzystania informacje, które opublikował Główny Inspektor Sanitarny. Są to informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.
Zalecenia dostępne są tutaj.

Informcje dotyczą m.in. podstawowych wymagań, kwarantanny, zasad higieny, w tym higieny produkcji rolnej, ale też wytycznych dla targowisk i bazarów.

I tak np. przedsiębiorców branży spożywczej w UE w tym rolników obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom urzędowym. Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus odpowiedzialny za COVID-19.

Więcej informacji dot. obowiązków w zakresie higieny produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego można znaleźć tutaj.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi m.in. w zakresie żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców.

Dostępne są również inne aktualne informacje.

Natomiast zarządcy targowisk i bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność, w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19. W ww. zaleceniach należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie właściwej higieny rąk (mycie i dezynfekcję) przez prowadzących sprzedaż, ale również obsługę targowiska i dostawców, a więc także rolników. Cały dokument znajduje się tutaj.

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną należy na bieżąco śledzić przepisy prawa oraz wytyczne.