Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 – zakończona

21.04.2020

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, otrzymacie Państwo informację ze wskazaniem placówki wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko.

Ponadto będziecie Państwo zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w sposób określony w przedmiotowej informacji.

Kierowanie na wolne miejsca do placówki będzie prowadzone na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), które będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.