PUP ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

21.04.2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Termin składania wniosków: 17 – 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Link do wniosku na platformie praca.gov.pl

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:

  • w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu (do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez przedsiębiorcę).
  • w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
             • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
             • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są tutaj

.